(TN&MT) – Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực liên quan với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và tình hình hoạt động các công trình xử lý chất thải sau khi kết thúc niên vụ cà phê 2021-2022 tại 3 cơ sở chế biến cà phê quy mô tập trung.

5.jpg

Đánh giá hoạt động công trình xử lý chất thải tại Nhà máy chế biến cà phê của Công ty CP Phúc Sinh Sơn La.

Tại Nhà máy chế biến sâu tinh chế cà phê của Công ty CP Phúc Sinh Sơn La, niên vụ năm nay, Nhà máy đã thu mua và tiến hành chế biến trên 11.300 tấn cà phê tươi, thời gian hoạt động sản xuất từ ngày 26/8/2021 đến 7/3/2022.

Thời điểm kiểm tra, Nhà máy đã dừng hoạt động thu mua, chế biến cà phê tươi; đang hoạt động chế biến khô. Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày đêm đang dừng hoạt động, chỉ còn bể hiếu khí đang nuôi cấy vi sinh. Đoàn đã ghi nhận thực trạng tại 12 hồ lưu giữ nước thải của cơ sở; chốt chỉ số giám sát của 4 đồng hồ đo lưu lượng của hệ thống xử lý nước thải.

6.jpg

Đoàn cũng đã giám sát việc khắc phục các nội dung yêu cầu theo Thông báo kết quả kiểm tra trước đó của UBND tỉnh. Theo đó, hiện giếng số 1, Công ty đang không khai thác sử dụng được, có hiện tượng sạt trượt thành giếng. Công ty đã liên hệ với các đơn vị tư vấn để khắc phục, tuy nhiên, chưa có đơn vị nào đưa ra được phương án khắc phục hiệu quả. Về nội dung này, Đoàn giám sát đề nghị Công ty phối hợp với đơn vị có chuyên môn sâu về nước dưới đất để khảo sát thực tế và đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp, đảm bảo tính khả thi trước khi vào niên vụ 2022-2023. Trường hợp không khắc phục được giếng số 1, để tiếp tục sử dụng Công ty phải thực hiện trám lấp giếng theo quy định.

4.jpg

Chốt chỉ số 4 đồng hồ đo lưu lượng của hệ thống xử lý nước thải.

Xưởng chế biến cà phê Mường Chanh của Hợp tác xã xây dựng và phát triển nông thôn Mường Chanh đã thu mua và tiến hành chế biến hơn 11.800 tấn cà phê quả tươi, hoạt động sản xuất từ ngày 28/8/2021 đến 18/2/2022. Xưởng đã ngừng thu mua và chế biến cà phê tươi; đang tiến hành sản xuất phân vi sinh.

Thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm đang xử lý nước thải còn lại sau niên vụ. Đoàn công tác đã ghi nhận hiện trạng 6 hồ chứa nước thải; chốt chỉ số tại 2 đồng hồ đo lưu lượng của hệ thống xử lý.

2.jpg

Kiểm tra hiện trạng các hồ chứa nước thải tại Xưởng chế biến cà phê Mường Chanh.

Niên vụ 2021-2022, Xưởng chế biến cà phê Cát Quế, thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế, đã thu mua và tiến hành chế biến hơn 9.600 tấn cà phê. Thời gian hoạt động sản xuất từ ngày 13/8/2021 đến 26/1/2022.

Thời điểm kiểm tra ghi nhận, Xưởng đã dừng thu mua và chế biến cà phê tươi; đang tiến hành sản xuất phân vi sinh. Hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm đang hoạt động xử lý nước thải còn lại sau niên vụ. Đoàn đã kiểm tra hiện trạng 10 hồ chứa, gồm: Hố gom, tách rác nước thải; hồ biogas số 1,2; hồ trung gian 1,2,3; hồ chứa nước thải sau xử lý…; chốt chỉ số 12 đồng hồ giám sát lưu lượng của hệ thống xử lý nước thải. Bên cạnh đó, Xưởng đang ủ vỏ cà phê tươi tại 2 khu vực, đều đã có hệ thống thu gom nước rỉ vỏ vào bể thu nước rỉ vỏ.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác đề nghị 3 Nhà máy chế biến cà phê tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo ĐTM và các giấy phép theo quy định đã được phê duyệt. Tổ chức thu gom nước rỉ vỏ từ khu vực ủ phân vi sinh và xử lý theo đúng quy định. Đối với nước thải còn lại từ niên vụ 2021 – 2021, yêu cầu tiếp tục xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, trong mọi trường hợp không được xả thải trực tiếp không xử lý ra môi trường.

1(1).jpg

Ghi nhận các chỉ số đồng hồ đo lưu lượng nước thải để kết thúc niên vụ.

Đối với khu vực sân phơi hiện nay đang phơi bùn, bã vỏ khô (sản phẩm sau khi ủ), đề nghị các đơn vị thực hiện che, đậy và thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn (nếu có) về khu vực bể chứa nước thải và tiến hành xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục giao UBND xã Mường Chanh, Chiềng Mung, huyện Mai Sơn và xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu phối hợp giám sát hoạt động của các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Sở TN&MT trong trường hợp xảy ra ô nhiễm hoặc có kiến nghị từ cộng đồng dân cư.

 

Nguồn: Báo Tài Nguyên & Môi Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *